Zorg op
Maat

Goede zorg is bovenal
mensenwerk.

Over Ons

Wat maakt ERD Begeleiding & Advies zo uniek?

ERD Begeleiding & Advies werkt met één vaste contactpersoon voor elke cliënt. Dit is ten alle tijden een hulpverlener met een HBO achtergrond. Indien nodig ontvangt de cliënt zorg van meerdere hulpverleners. ERD Begeleiding & Advies heeft hierbij het streven om per cliënt nooit meer dan drie hulpverleners die over de vloer komen in te zetten.

De behoeften van de cliënten staan bij ons centraal. Afhankelijk daarvan bieden wij zorg op maat. Dat kan individuele begeleiding of hulp bij het huishouden zijn.

We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten met meervoudige problematiek. Denk bijvoorbeeld aan mensen met psychische problemen of dementie. Maar ook mensen die in een isolement zitten en zichzelf en hun woning verwaarlozen. Door veranderen wet-  en regelgeving wonen mensen vaker zelfstandig. Sommige van deze mensen kunnen dit alleen me de juiste zorg en begeleiding. Meervoudige problematiek heb je alleen goed in beeld door te werken aan een vertrouwensband.

Door het bieden van intensieve begeleiding werken we dagelijks aan het versterken van de zelfredzaamheid van onze cliënten. We gaan uit van de bestaande situatie en de leefwereld van de cliënt om een op maat plan te maken. De cliënt wordt zelf de eigenaar van het plan en gaat samen met de begeleider aan de slag om de geformuleerde doelen per leefdomein te behalen.

Wij streven er continu naar om de zorg te leveren op basis van uw wensen. Het kan toch voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe we dit samen kunnen oplossen.

In eerst instantie kunt u het bespreken met uw directe zorgverlener of diens leidinggevende. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt kunt u ook terecht bij onze klachtenfunctionaris.

U heeft een probleem,wat moet u doen?

Lees onze klachtenregeling.

Kwaliteit

Erd Begeleiding stelt strenge eisen aan elk aspect van de zorglevering. Om een zo goed mogelijke zorg te kunnen bieden, vinden wij het belangrijk om aandacht te geven aan de kwaliteit van onze diensten. Daarom werken wij op basis van een kwaliteitssysteem waarin de handelingen en processen uitvoerig beschreven zijn. Dit doen we om de zorg op de juiste wijze te leveren en onszelf als organisatie scherp te houden voor het continue verbeteren van onze werkwijze.

Meldcode huiselijk geweld

Wanneer er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling bij cliënten of personen die onze cliënten vergezellen melden wij dit direct aan de IGJ.

Contact Opnemen

U kunt altijd contact opnemen met ons, dit kan door bellen, emailen maar ook door dit formulier in te vullen. Wij zullen dan altijd binnen 24 uur u terug bellen.

[contact-form-7 404 "Nicht gefunden"]

Veelgestelde Vragen

Wat is een PGB?

Sommige gemeenten hebben nog geen contract met Erd Begeleiding. Onze zorg kan dan wel middels een PGB worden ingekocht. Een PGB is een geldbedrag waarmee je zorg en begeleiding koopt. Je moet een PGB wel zelf kunnen beheren of iemand vragen dit te doen. Bij een PGB stuurt Erd Begeleiding een factuur, na controle lever je deze in bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank) en de SVB betaalt de vergoeding vervolgens aan Erd Begeleiding uit.

Hoe vraag ik een PGB aan?

Het aanvragen van een PGB hangt af van de gemeente waarin jij woonachtig bent. Neem, gerust contact met ons op voor meer informatie.

Hoe werkt de eigen bijdrage?

Als je boven de 18 jaar bent en afhankelijk van de gemeente waarin je woont, is er een kans dat je een eigen bijdrage moet betalen. Voor meer informatie over jouw situatie, neem contact met ons op.

Hoeveel uur begeleiding heb ik nodig?

Dit hangt sterk af van een aantal factoren. Aan de hand van de hulpvraag bieden we de hulp maat, dat kan één keer per twee weken zijn of iedere dag.

Mijn beschikking loopt af. Wat moet ik doen?

Je bent er zelf verantwoordelijk voor om in de gaten te houden wanneer jouw beschikking afloopt. Neem minimaal 3 maanden voor het verlopen van de beschikking contact op met je coach, de zorgcoördinator en het wijkteam.

Moet/mag ik als ouder bij de coaching zijn?

Dat ligt aan de de hulpvraag en situatie. Opvoedingsvragen worden meer samen met ouders gedaan. Bij oudere kinderen, jongeren en natuurlijk bij volwassen is dit veelal niet het geval. Uiteraard gaat dit in overleg met de betrokkenen.