Hoeveel en hoe lang krijg ik thuiszorg?

De hoeveelheid zorg die u krijgt is afhankelijk van de indicatie die u krijgt van uw S2 wijkverpleegkundige of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ook de duur van zorg is afhankelijk van deze indicatie.

Krijgt u zorg via de Wmo dan kan uw S1 verpleegkundige uit het sociale wijkteam u verder helpen

Wanneer start mijn thuiszorg?

In overleg met u bepalen we uw behoefte aan zorg, wanneer de zorg start en hoe vaak per week. Wij proberen, naar ons beste vermogen, hierin rekening te houden met uw wensen

Wie komt er bij mij thuis?

De thuiszorgmedewerkers die bij u komen, zijn onder meer ervaren verzorgenden en wijkverpleegkundigen. Onze medewerkers hebben bewust gekozen voor zorgverlening bij mensen thuis, omdat zij het fijn vinden om flexibel in te spelen op de vraag van cliënten en te werken in heel verschillende situaties. Zij kunnen in ingewikkelde situaties altijd een beroep doen op het specialistisch verpleegkundig team. Wij streven ernaar dat u thuiszorg krijgt van een team van steeds dezelfde medewerkers.

Wat kost zorg bij mij thuis?

De kosten voor thuiszorg worden vergoed vanuit de WMO, Wet Langdurige Zorg, ZVW of PGB. U betaalt een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van inkomen, gezinssituatie en de hoeveelheid zorg die u ontvangt.

Waar blijft mijn hulp?

Soms kan het gebeuren dat de thuiszorgmedewerker niet op de afgesproken tijd bij u aanwezig is. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden, doordat de zorg aan een andere cliënt meer tijd in beslag neemt dan was voorzien of door een spoedoproep. De medewerker neemt hierover dan contact met u op. Als u niets heeft gehoord, kunt u contact opnemen. ERD Begeleiding is 24 uur per dag bereikbaar via tel.:   06-25 11 11 86

Hoe kan ik wijzigingen voor de thuiszorg doorgeven, bijvoorbeeld in verband met ziekte, vakantie of overlijden?

U kunt ERD Begeleiding binnen de kantoortijden bereiken via tel.: 06-25 11 11 86

Hoe kan ik thuiszorg opzeggen?

U kunt dit bespreken met uw zorgverlener/wijkverpleegkundige. Hij of zij sluit de zorg in overleg met u af. De zorgverlener/ wijkverpleegkundige is te bereiken via tel.: 06-25 11 11 86

Wat gebeurt er als mijn thuiszorgmedewerker op vakantie gaat of ziek is?

In overleg met u wordt er gezocht naar vervangende hulp.

Kan ik thuiszorg krijgen zonder indicatie?

U kunt altijd particulier thuiszorg inkopen. Vraag bij cliëntbemiddeling naar de mogelijkheden.

Cliëntbemiddeling is bereikbaar via tel.: 06-25 11 11 86

Ik heb thuiszorg maar wil naar een verzorgingshuis, wat nu?

Neem gerust contact op met ons via tel.:  06-25 11 11 86, wij kunnen u verder helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Het CIZ indiceert, of toetst, de aanspraak op WLZ-zorg. Opname in een verzorgingshuis valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Wie bepaalt hoeveel en welke zorg ik krijg?

Uw S2 wijkverpleegkundige geeft een indicatie af over uw zorgvraag. Met deze indicatie kunt u vervolgens bij ERD Begeleiding terecht en maakt u samen met onze wijkverpleegkundige afspraken over hoe de zorg precies vormgegeven wordt