Pedagogische begeleiding

Kinderen en jongeren kunnen door hun gedrag of beperking zorgen voor een grote belasting en problemen in de thuissituatie. Hierdoor kunnen er in een gezin grote spanningen ontstaan. Erd Begeleiding helpt deze gezinnen en kinderen die geïndiceerd zijn voor pedagogische ondersteuning en/of begeleiding in de thuissituatie. De hulp kan variëren van individuele schoolbegeleiding, structuur aanbrengen in de dag. Ook helpen bij het zoeken naar geschikte vrijetijdsbestedingen en het begeleiden hiervan ziet Erd Begeleiding als een belangrijke taak. De zorgvraag van het kind en de ouders bepalen uiteindelijk hoe de hulpvorm eruit gaat zien en de medewerker stemt in overleg met cliënt (en) de thuisbegeleiding af.

De pedagogische begeleiding is erop gericht om cliënt te stimuleren in de sociaal-emotionele, motorische en/of cognitieve ontwikkeling.

Wij richten ons o.a. op:

  •     Vergroten/bevorderen van de zelfredzaamheid/zelfstandigheid
  •     Stimuleren sociaal-emotionele ontwikkeling
  •     Stimuleren motorische en/of cognitieve ontwikkeling
  •     Opbouwen positief zelfbeeld
  •     Aanbrengen structuur
  •     Aanbrengen/verbeteren dagelijkse ritme
  •     Leren omgaan met regels en grenzen
  •     Leren omgaan met vrijheden,
  •     Bewuste keuzes leren maken etc.

 

Door middel van het bieden van verschillende soorten handvatten proberen wij de structuur en regelmaat aan te bieden die nodig is voor een zo optimaal mogelijk zelfontplooiing.

Tijdens deze begeleiding staat het kind centraal maar zullen de ouders ook zeker een belangrijke rol spelen.

Na het voeren van een intakegesprek analyseren wij de hulpvraag en/of behoefte. Wij gaan met cliënt aan de slag. Na een observatieperiode van 2 of  3 weken wordt er een ondersteuningsplan opgesteld om zo gericht mogelijk te werken aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind en/of volwassene.

Hoe?

De Ambulant begeleider bespreekt met u de hulpvraag en de doelen die gesteld zullen worden. Deze afspraken/doelen worden vastgelegd in een plan van aanpak.  Aan de hand hiervan maakt de ambulante begeleider een afspraak met u en zal de hulpverlening starten.   Na enkele maanden vindt er een evaluatie plaats om de hulpvraag opnieuw te bespreken en waar nodig bij te stellen.

Meld je nu aan

[contact-form-7 404 "Nicht gefunden"]