Disclaimer

Alle rechten voorbehouden.

Deze website is met de grootstmogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de aangeboden informatie op enig moment verouderd, onvolledig of onjuist is. ERD Begeleiding en Advieskan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Behoudens persoonlijk gebruik en niet-commercieel gebruik mag niets uit de teksten of illustraties op deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ERD Begeleiding en Advies worden gepubliceerd, gedistribueerd, overgedragen of verveelvoudigd, op welke wijze dan ook.

ERD Begeleiding en Advies, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s.