Begeleiding en ondersteuning

Ieder mens wordt in mindere of meerdere mate beperkt door de omgeving waarin hij of zij opgegroeid is, wat hij geleerd heeft, hoe hij geleerd heeft, zijn karakter en zijn mate van ziekte of gezond zijn.

Dit geeft enerzijds veilige, of in ieder geval bekende kaders waarbinnen je leeft, maar beperkt ook je visie op het leven met zijn problemen en vooral ook de mogelijke oplossingen. Dit geldt zowel voor het individu als voor een organisatie. Het enige wat anders is, is de schaalgrootte.

Erd psychosociale begeleiding helpt je om inzicht te krijgen hoe dit voor jou speelt en hoe je jouw unieke mogelijkheden verder kunt ontwikkelen.

Hoe we dat doen?

Dat laat deze website op een beknopte manier zien. Respect, deskundigheid en betrokkenheid zijn hierbij sleutelbegrippen.

Natuurlijk kunnen we hier niet alles kwijt, maar als er nog vragen zijn, heel persoonlijk of meer algemeen, aarzel dan niet om verder contact te zoeken.

Het doel van Erd psychosociale begeleiding is om mensen en organisaties te leren zichzelf nieuwe perspectieven te geven.

Visie

ERD Begeleiding is opgezet met als doelstelling een veilige en vertrouwde omgeving te creëren waarin de persoon centraal staat, niet de klacht. Uitgaande van de kwaliteiten van de persoon wordt samen gewerkt om weer in balans te komen, persoonlijke kracht te hervinden en te groeien.

Missie

Door individuel begeleiding en coaching te combineren in onze begeleiding bieden we naast bewustwording en inzicht tevens een zeer praktische, oplossingsgerichte methode die je talenten aanboort en de persoonlijke effectiviteit vergroot. Onze missie: Terug in je kracht!

Inzicht

Samen wordt gewerkt aan het proces van bewustwording en het verkrijgen van inzicht in de huidige klachten en/of vraagstukken, de manier waarop hiermee wordt omgegaan en de gevolgen ervan. Ook wordt gekeken naar de factoren, zowel de versterkende als de belemmerende, die een mogelijke rol spelen in de huidige situatie. Vaak is dit een combinatie van omgevingsfactoren, persoonlijke eigenschappen en persoonlijke copingstijlen. Inzicht motiveert tot gedragsverandering. Door het verstevigen van bestaande vaardigheden en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden leer je op eigen kracht weer verder te kunnen.

Meld je nu aan

[contact-form-7 404 "Nicht gefunden"]